Under åren har jag författat ett antal handböcker avsedda för Gör-Det-Själv. Ursprungligen var de avsedda för hobbyverksamhet men de används också inom gymnasieskola och i vissa fall även på en del universitet.

Av denna orsak finns det en del övningsböcker vilka har tagits fram efter önskemål från olika skolor - kontakta mig vid behov av dessa. 

 

MIG-MAG.

 

MIG/MAG - svetsning i bilplåt

Denna handbok är i första hand avsedd för dig som vill börja med att svetsa i bilplåt med MIG/MAG - metoden.

Boken är dock lämplig för alla som vill ha en lättläst handbok för att komma igång med metoden.

ISBN 978-91-86109-02-8

Elsvetsning.

 

Elsvetsning
Elsvetsning behandlar grunderna för en av våra mest användbara svetsmetoder. Handboken innehåller val av svetsutrustning, grundläggande svetsteknik, vanliga fel och mycket annat.

Boken är lämplig för hobby och hantverk, jordbrukare, reparatörer med flera som behöver ha grundläggande kunskaper om elsvetsning.

ISBN 978-91-86109-03-5 

Gassvetsning. 

 

Gassvetsning
Trots att gassvetsning är en äldre metod så används den fortfarande av rörmokare, reparatörer med flera yrkesgrupper som behöver en allround utrustning som kan användas för både svetsning, lödning, skärning och att värma med.

Denna handbok ger dig snabbt grunderna för att du skall använda gasutrustningen på ett optimalt sätt.

ISBN 978-91-86109-04-2

Mwtallsvarvning. 

 

Metallsvarvning

Efter borrmaskinen är det nog en metallsvarv som de flesta anskaffar då detta är en av de allra mest användbara maskiner som finns.

Metallsvarvning ger dig anvisningar om hur du skall utnyttja din svarv på bästa sätt och handboken beskriver förutom svarvning också hur du borrar, gängar, fräser och trycksvarvar i en vanlig supportsvarv.

ISBN 978-91-86109-05-9

Plåt & Lack. 

 

Plåt & Lack

Plåt och lack ger dig kunskaper om hur du utför enklare plåtslageriarbeten samt hur du använder en tryckluftsdriven färgspruta.

Denna handbok vänder sig i första hand till dem som har för avsikt att lackera bilar men boken kan givetvis läsas av alla som vill lära sig grunderna i sprutlackering.

ISBN 978-91-86109-06-6

Metaller. 

 

Metaller

I Metaller får du en snabb överblick över olika typer av stål och andra metaller samt till vad de används till.

Denna bok vänder sig i första hand till gymnasieskolans yrkesinriktade linjer men passa givetvis bra för den avancerade amatören som vill få grundläggande kunskaper om våra mest använda metaller.

ISBN 978-91-86109-09-7