Efterbehandling av CAD-modeller med 3DVIA Composer
Jag använder programmet 3DVIA Composer vilket använder befintliga CAD-modeller som utgångsmaterial för att producera bilder och filmmaterial som är associativt kopplade till modellerna i CAD-programmet.

Uppdateringar av illustrationer på grund av konstruktionsändringar kan därför göras snabbt vilket gör att produktens dokumentation kan produceras i stort sett parallellt med konstruktionsarbetet.

Detta betyder att man snabbt kan skapa instruktionsböcker, utbildningsmaterial, säljmaterial, presentationsmaterial, montageanvisningar, underlag för teknisk support med mera.

Visserligen går det att använda materialet direkt från SolidWorks men kvalite och snabbhet blir betydligt bättre om 3DVIA Composer används. Hittills har många använt sig av Adobe Illustrator för att förbättra underlaget som CAD-programmet ger men detta har varit mycket tidsödande och särskilt om ändringar skall göras.

 

Växellåda. Växellåda

 

Skruvstycke

Illustration avsedd för läromedel. Total tidsåtgång från uppmätning av skruvstycke till färdig bild är cirka 2 timmar.

Skruvstycke. 
Leksaksil. 

Leksaksbil

Exempel på monteringsanvisning.

Magnetventil

Illustration avsedd för reservdelskatalog.

Magnetventil. 
Foto

Om kraven på bilderna inte är för höga klarar man ofta själv av fotot med en digitalkamera samt enklare bildbehandling i Adobe Photoshop. För att öka tydligheten är det ofta fördelaktigt att frilägga bilderna i syfte att öka tydligheten. Detta gör också att kraven på miljön minskar, det går att "trolla" bort olämpliga bakgrunder.

Givetvis erhålls ett bättre resultat i en studio och det finns ju inget som hindrar att man fotograferar produkten i en studio efter att handboken gjorts färdig. Det går mycket snabbt att byta ut bilder och fördelen med förfarandet är att studiofotografen kan utföra sitt arbete med de första bilderna som underlag för sitt arbete.

 Mutterdragare.

Mutterdragare

Bild av en 1/4" mutterdragare.
Friläggningen är gjord i Adobe Photoshop.

Phototrace

Att rita människor eller kroppsdelar i form av händer kräver artistiska anlag - om dessa förmågor är begränsade eller saknas helt får man ta tekniken till hjälp. Man kan då ta till phototrace vilket är ett finare ord för vad vi på dagiset helt enkelt ritade av. Att först fotografera och sedan omvandla fotot till ett streckoriginal i Adobe Illustrator är en möjlighet som går relativt snabbt och som trots begränsade insatser i tid ofta ger ett resultat som duger bra i tekniska manualer.

Fotograferad hand som ritats av i Illustrator.  Hand.
 Foto spårat i Illustrator. Enkel men funktionell bild - ett foto som spårats och färglagt i Adobe Illustrator.

Befintligt icke digitalt bildmaterial

Bilder och streckoriginal där digitalt underlag saknas kan skannas in under förutsättning att de håller tillräcklig kvalité. Både foton och streckoriginal kan repareras i Adobe Photoshop och kan vara en metod att höja kvaliten om originalen är slitna eller delvis förstörda. Det går också att vektorisera inskannade bilder i Adobe Illustrator.