Instruktionsböcker.Varje produkt kräver en instruktionsbok och en av de viktigaste kraven i CE-märkningen är just att produkten har en riktig och lättläst instruktionsbok! Jag arbetar huvudsakligen med sidbrytningsprogrammet Adobe FrameMaker vilket alltid är förstahandsvalet då man arbetar med tekniska dokument men även Adobe InDesign kan givetvis användas för att sätta samman text och bild. 


Slutresultatet som levereras till uppdragsgivaren är vanligen en PDF-fil som kan distribueras tryckt, via internet eller på CD/DVD-skiva. Givetvis så får uppdragsgivaren också alla originalfilerna så att framtida förändringar kan ske var som helst där Adobe FrameMaker eller InDesign finns tillgänglig. 

 

Använd rätt verktyg!
Det går att göra handböcker i Microsoft Word om man är begåvad med ett stort tålamod och gott om tid. Detta då Word inte klarar av hantera bilder på ett lämpligt sätt och det är heller inte särskilt lättanvänt då dokumentets omfattning blir för stort.

 

Arbetsgång
Att ta fram en bra handbok tar tid även om man har tillgång till modern utrustning. Det bästa är om man redan under konstruktionsarbetets gång tänker igenom hur handboken skall se ut. Det förekommer också i sällsynta fall att man gör handboken först. 

Handhavande av produkten, maximal vikt, servicebehov och uppläggningen av reservdelsförsörjningen (kan t ex styra valet av innehållet i delsammanställningar!) är sådant som ofta skall finnas med i handboken och genom att göra delar av handboken innan själva konstruktionsarbetet startas får man dessutom ett styrdokument för själva konstruktionsarbetet. 

Man kommer dessutom att i ett tidigt skede konfronteras med frågor som enkelt handhavande, säkerhet, ergonomi, transporter och många andra aspekter som mår bra av att studeras på ett tidigt skede i konstruktionsarbetet!

 

En lämplig arbetsgång kan vara:

  • En preliminär innehållsförteckning upprättas
  • Insamling av underlag för texten
  • Ett första utkast skrivs
  • Komplettering med bilder från CAD samt digitalfoto
  • Spridning för faktagranskning och komplettering
  • Korrigeringar införs - utgåva 1 är färdig!

 

Textunderlag
Det vanligaste är att det inte finns någon text överhuvudtaget och i dessa fall skrivs den ned direkt i i något av sidbrytningsprogrammet Adobe InDesign eller FrameMaker. Finns färdig text importeras den till sidbrytningsprogrammet, allt som skrivits av andra ordbehandlingsprogram går att använda. Lägg inte ned någon större tid på att formatera texten då denna som regel blir mer eller mindre oandvändbar.

I det fall som enbart maskinskriven text finns tillgänglig kan denna skannas in och behandlas i ett OCR-program (Optical Character Read) vilket resulterar i en fil som sedan kan importeras till sidbrytningsprogrammet.