Under de senaste 15 åren har konstruktörens arbete effektiviserats enormt tack vare att 3D-CAD har blivit allmänt tillgängligt tack vare sjunkande priser - idag finns det inga ekonomiska hinder att använda 3D-CAD då priserna för både program och datorer har sjunkit rejält under de senaste åren.

Inom branschen pratar man om effektiviseringar om 20% - 30% vid bytet från 2D till 3D-CAD. Denna siffra gäller enligt min uppfattning för "normalt" konstruktionsarbete såsom underhåll av ritningar samt viss nykonstruktion. Renodlat konstruktionsarbete med CAD-programmet utgör ju ofta en relativt begränsad del av arbetstiden för en konstruktör.

Min uppfattning är dock att man för ett renodlat utvecklingsprojekt och framtagning av prototyper kan spara så mycket tid som upp till 80% jämfört med ett 2D-system. Siffran kan tyckas överdrivet optimistisk men det är den inte om man använder 3-CAD utrustningen på rätt sätt:

 

  • Modelleringen går mycket snabbare tack vare omedelbara uppdateringar i samtliga ritningsunderlag.
  • Personer som användare, säljare, underhållspersonal och inte minst tillverkare kan tack vare 3D-tekniken snabbt sätta sig in i produktens konstruktion och funktion.
  • Risken för att delarna inte passar eller får plats reducerats ned till nästan noll.
  • Hållfasthetsberäkningar kan utföras direkt i CAD-programmet.
  • Underlag för försäljningsmaterial, manualer, reservdelskataloger fås på ett tidigt stadium direkt från 3D-CAD-programmet.

 

 

CAD-modell av ett sågverk.Konstruktion
Bilden visar CAD-modellen av ett sågverk som jag konstruerade och tillverkade under några år i slutet av 1990-talet. Projektet hade knappast varit möjligt att genomföra utan tillgång till 3D-CAD.

 

 

Laserskärning och nibbling.Laserskärning & nibbling
Att såga och gasskära eller att använda en rondell för att skära ut plåt tillhör det förgångna. Istället är det nästan alltid billigare att laserskära eller nibbla plåtarna.
Exemplet här visar en konstruktion där de ingående plåtarna har konstruerats så att de blir självfixturerande!

 

 

Plåtutbredning.Plåtutbredning
SolidWorks innehåller en avancerad plåtmodul vilket gör det enkelt att breda ut komplexa plåtdetaljer.