Översättning

Normalt sker arbetet på fast pris med en kostnad på 0,80 - 1,20 kr/ord beroende på arbetets komplexitet, omfattning och leveransform.

 

Vad ingår?

Översättning av löpande text enligt kundens önskemål samt om så önskas bildtext i format som kan öppnas med Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator. Leverans till i originalformat som Microsoft Word eller OpenOffice om originalet är användbart - oftast går jobbet betygligt snabbare genom att flytta över text och bilder till ett sidbrytningsprogram.

 

Leveransform

Normalt levereras materialet utfört i Adobe InDesign alternativt Adobe FrameMaker beroende på kundens önskemål. PDF-filer på materialet levereras alltid. Allt material levereras på CD eller DVD.

 

Löpande debitering

Konstruktionsarbete, kortare översättningar, produktion av instruktionsböcker samt tillverkning av prototyper eller korta serier debiteras med 350 kr/timme då arbetet utförs i egna lokaler.

 

Hos kund

Som ovan med tillägg för faktiska merkostnader. 

 

Vad ingår?

Programvara, datorer och maskiner samt normal förbrukning av erforderligt förbrukningsmaterial.

 

Leveransform

Allt digitalt material leveras till kunden efter avslutat uppdrag.

 

Moms tillkommer på samtliga priser.