Det är viktigt att man använder programvaror som fortsätter att utvecklas och underhålls av programvaruleverantören, dessutom skall man ju som konsult använda samma programvaror som uppdragsgivaren så att denne lätt kan fortsätta arbeta med materialet. Efter mer än 25 års arbete med PC-datorer och en hel del tidsödande och kostsamma byten använder jag huvudsakligen följande programvaror:


Solidworks 3D-CAD
Programsvit innehållande 3D-CAD för design och konstruktion med tonvikt på mekanik. Innehåller också möjligheter till FEM-beräkning, simulering av rörelser samt framtagning av fotorealistiska bilder med cadmodeller som underlag.

3DVIA Composer
Med detta program görs tekniska illustrationer som tydligt förklarar produktens funktioner snabbt och enkelt. Det skapar snygga och smarta monteringsanvisningar, illustrationer för handböcker eller marknadsmaterial utan att behöva vänta på prototyper att fotografera och det är enkelt att uppdatera om en produkt skulle ändras under utvecklingens gång.

MathCad
Detta är rätt programmet för allmänna beräkningar, ersätter kalkylator, block och penna och man får en bra dokumentation på köpet medan arbetet utförs!

Adobe Creative Cloud
Ett komplett programpaket innehållande ett 20-tal program. Själv utnyttjar jag "bara" programmen InDesign, Photoshop, Lightroom, Illustrator samt Acrobat Pro.

Adobe FrameMaker
Sidbrytningsprogram för framställning av handböcker, reservdelskataloger med mera teknisk litteratur. Sedan hösten 2012 ersatt av Adobe InDesign men finns kvar för underhåll av äldre dokument.

Microsoft Office & Open Office
Välkända program, de flesta originalfilerna vid översättningsuppdrag kommer i något av dessa format men konverteras nästan alltid till Adobe InDesign.