Verkstaden är utrustad med enkla men väl fungerande maskiner för svetsning, skärande bearbetning som borrning, svarvning och fräsning. I verkstaden finns även en metallbandsåg vilket ger hög kapacitet för att kapa upp material. Utrustning för enklare sprutlackering finns.

Numera används verkstaden mest för att demontera detaljer som skall dokumenteras i 3D-CAD eller fotograferas. En del prototyper tillverkas, monteras och provas också. Renodlat produktion förekommer inte så ofta numera men det händer ibland att kortare serier av svetsade konstruktioner tillverkas.

 

Sågverk.

Under senare delen av 1990-talet konstruerade, tillverkade och sålde jag mobila bandsågverk.

Den här maskinen väger 1300 kg och är drygt 7 meter lång och är det hittills det största objekt som jag tillverkat i min egen verkstad.

Sågverket på bilden exporterades till Amazonas, Peru där det används för att bygga skolor och andra offentliga byggnader.

MAG-svetsning i enkla material med materialtjocklekar mellan 2 - 10 mm är den vanligast förekommande.

Här svetsas delar till en slaghack vilken är avsedd för att bogseras efter en 4-hjuling.

MAG-svetsning.

Provmontering av snöblad. En prototyp på ett nytt snabbfäste för montering av snöblad på 4-hjulingar provmonteras.
Fogberedning av ett 4-kantsrör. Fogberedning.
Liggcykel

Liggcyklar är populära i bland annat USA, Holland och Danmark men har trots många fördelar ännu inte riktigt tagit fart hos oss.

Detta är en liggcykel med amerikanska Easy Tour som förebild som jag tillverkat för att prova hur det är att cykla riktigt bekvämt.